Najbliżej | BWA w Tarnowie

Najbliżej
BWA w Tarnowie

21.01–28.02.2024

Wystawa zbiorowa ukazująca osobisty stosunek artystów do rzeczy im najbliższych, od przedmiotów codziennego użytku do osobistych refleksji oraz przywiązania do miejsc i ludzi.

Pełna lista artystów: Bartłomiej Bałut, Bownik, Edward Dwurnik, Jarosław Fliciński, Agata Głogowska, Sława Harasymowicz, Janusz Janczy, Światosław Karwat, Stanisław Koba, Marcin Maciejowski, Barbara Kinga Majewska, Krzysztof Maniak, Magdalena Miłoś, Wilhelm Sasnal, Joanna Srebro, Supergrupa Azorro, Nick Terry, Katarzyna Wyszkowska.

Dokumentacja wystawy