Bartek Bałut

Bartek Bałut jest absolwentem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, adiunktem na Wydziale Malarstwa, prowadzi pracownię liternictwa i typografii. Jest również wykładowcą na Wydziale Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.